Kulturhustorget – Skövdes nya torg, kultur- och samlingsplats

Kulturhustorget i Skövde, illustration
Bild: Skövde kommun
Just nu rivs och byggs det för fullt utanför Kulturhuset. Men hur kommer det se ut? Skövde city news bad om skiss och ritning för att dela med sig av till läsarna.

Varför ska det byggas om?

Kommunen anser att området är svårt att använda och att delar av torget inte används. Därför har Skövde kommunen anlitat en landskapsarkitekt i samverkan med Skövde city och hotell- och restaurangägare i närheten, ta fram förslag till ny gestaltning av torget. Tanken är att man kunna arrangera kulturevenemang av olika slag.

Lite stök och bök under förbättringsarbetet av Kulturhustorget

Som med alla renoveringar och förändringar i stadsbilden förväntas lite stök och bök. Tanken är att det är klart juni 2020.

Vad kommer att göras på Kulturhustorget?

Skövde kommun månar om att hela platsen mellan Kulturhusets fasad och hotell Billingens fasad ska kunna användas som en sammanhängande evenemangsyta. Trädgårdsgatan mellan Hotell Billingen och Kulturhuset byggs om för att kunna nyttjas för evenemang, men den kommer fortfarande öppen för trafik. Vidare anger man att:

• Befintlig ljuslanternin tas bort för att öppna upp torget och göra entrén till Kulturhuset tydlig.

• Befintlig fontän ersätts av en ny, bestående av vattenstrålar som kommer upp ur marken. Detta ger en flexibilitet eftersom fontänen inte utgör något hinder när den är avstängd. I södra delen av torget skapar man sittplatser i soligt läge då nivån mellan Hertig Johans gata och torget tas upp i gradänger och trappor.

• I hörnet mot stationen tas delar av muren ner något och ersätts med ett glasat staket, vilket gör denna del av torget användbar för uteservering eller sittplatser. Delar av torget ska kunna användas som uteservering och tanken är att även den ska vara flexibel och kunna ändra storlek och form utifrån årets tider och aktuella evenemang. I söder knyts torget ihop med den nya utformningen av Hertig Johans gata. Belysningen på torget förnyas för att skapa en helhet mellan allmänbelysning och miljöbelysning på fasader och möblering.

• Den stora eken i hörnet mot stationen sparas till glädje för alla som vurmar över träd i citymiljön. Tanken är att den ska ges bästa möjliga förutsättningar för att klara ombyggnaden och den hårdgjorda miljön. Övrig grönska utgörs av nyplanterade träd på torget samt av låga buskar och perenner i platsbyggda bänkar och upphöjda planteringslådor samt klätterväxter på utvalda delar av de nya byggnaderna.

• Hertig Johans gata söder om Kulturhustorget byggs om lika som den delen av gatan västerut som redan är ombyggd. Gatan smalas av och enkelriktas för trafik.

Här kan du se vår artikel om hur trafiken påverkas fram till slutet av augusti.

Dela artikeln: