Kultur- och fritidsnämnden säger nej till sporthall i Skultorp

Skövde kommun stadshus
Foto: Roderick Hristov
Ett medborgarförslag om en sporthall i Skultorp har inkommit och varit på remiss hos Kultur- och fritidsnämnden som alltså säger nej med motiveringen att de inte ser något behov.

Medborgarförslaget innebär önskemål om en idrottshall innehållande två fullstora handbollsplaner, gym samt motionscentral. En ny idrottshall som också föreslås användas av skola och föreningsverksamhet, enligt medborgarförslaget.

Redan byggt många idrottshallar

Kultur- och fritidsnämnden beskriver att Skövde kommun under de senaste åren byggt Trädgårdsstadens sporthall (2018) och Kavelbrohallen (2019). Dessutom är ytterligare en sporthall är planerad på Lillegårdens idrottsområde.

Skövde har god tillgång till idrottshallar

I arbetsutskottets protokoll kan man utläsa att Skövde under 2019 har tolv stycken hallar på 55.000 invånare. Detta innebär att med den planerade hallen på Lillegården skulle det bli 4.230 personer per hall. Enligt en rapport från Riksidrottsförbundet är snittet 8.011 personer per invånare för kommuner av Skövdes storlek.

Därför ser man nu inget behov av ytterligare sporthall, men nämner att detta kan komma att förändras i anslutning till och i takt med de bostadsområden som växer mest inom kommunen.

Dela artikeln: