Kommunanställda får 7 kr högre pris för personallunch

Skövde lunch
Arkiv- och genrebild. Foto: Roderick Hristov
I Skövde kommun erbjuds alla anställda att äta lunch i grundskole- och gymnasierestauranger. I år har man beslutat att justera priser uppåt med 7 kr.

I Skövde kommun erbjuds alla anställda att äta lunch i grundskole- och gymnasierestauranger. Man menar på att man måste ha en uppräkning varje år för att följa med i tiden och prissvängarna och har därför justerat upp priset.

Man utgår från personalens löner och kostnadsutvecklingen

Enligt Servicenämndens arbetsutskott har man beslutat att förändra priset varje år med ett viktat index bestående av personalens löneökning i % (55% av förändringen) samt förändring av storhushållsprisindex (45% av förändringen) för att spegla verklig kostnadsutveckling. Beslutat pris för 2019 är 59 kr.

Lönekostnadsökningen från 2018 till 2019 är 2,2% och storhushållsprisindex är 6,9% från september 2018 till september 2019, vilket ger en ökning med 2,55 kr. Basår för indexuppräkningen är år 2017 med priset 55 kr per personallunch.

Index för 2020 blir utifrån årets ökning 112,2 vilket motsvarar en ökning med 6,72 kr. Det nya priset för personallunch i servicenämndens restauranger blir då avrundat 62 kr år 2020.