Hotade att döda två män på Circle K i Skövde

CircleK vid Rydsrondellen i Skövde
Foto: Roderick Hristov
En man hotade att döda två andra män på Circle K, vid Rydsrondellen i Skövde.

Nu ska mannen som är född 1959 åtalas för det tillfälle som hände i somras vid Rydsrondellen i Skövde. Åklagaren bedömer att hotet var allvarligt menat att mottagarna av hotet kunde förväntas känna allvarlig rädsla för sin personliga säkerhet.

Båda målsäganden yrkar ersättning för hotet vid Circle K i Skövde

De hotade personerna yrkar skadestånd av 5.000 respektive 4.000 kronor för den kränkning som de anses ha utsatts för. Mannen förnekar brottet som ska upp i Skaraborgs Tingsrätt. Åklagaren har ett vittne förutom de båda männen som utsattes för hotet.

Circle K vid Rydsrondellen i Skövde.

Straffsatser för olaga hot

Straffet för olaga hot är fängelse upp till ett år eller böter. Rör det sig om ett grovt olaga hot är straffet som lägst sex månaders fängelsestraff och upp till maximala fyra års fängelse.