Hög takt på bostadsbyggandet i Skövde – men inte så länge till

Bostäder i Skövde - Skövde city news
Foto: Roderick Hristov
Det har byggts otroligt mycket i Skövde under flera år. Men nu siar Skövde kommun om att det minskar framöver i deras tertialrapport.

Byggloven fler – men bostäderna färre

Antalet bygglov är något fler för 2019 än jämfört med 2018 under årets två första tertialer, men antalet bostäder som genereras av byggloven ligger på samma nivå. Det har med hustyperna att göra.

Byggstartade bostäder i Skövde

Det var ett något lägre antalet påbörjade bostäder under de första månaderna år 2019 jämfört med tre år tidigare. Detta ger oss en indikation på ett lägre antal färdigställda bostäder kommande år. Mellan januari-augusti i år har man påbörjat 152 bostäder totalt. I tabellen nedan ser du typ av bostad, antal bostäder och plats.

Plats och antal småhus

Trädgårdsstaden, 24
Skultorp, 15
Knistad, 4
Timmersdala, 2
Värsås, 1
Ryd, 1
Binneberg, 1

Plats och antal bostäder i flerbostadshus

Trädgårdsstaden, 32
Soldaten, 30
Vallen, 28
Hentorp, 6
Skultorp, 6
Södra Rosenhaga, 3

Prognosen för bostadsbyggandet blir betydlig lägre

Under årets två första tertialer har det färdigställts 168 bostäder i Skövde kommun, vilket är en siffra betydligt lägre än 2018 års nivåer. Däremot tror SKövde kommun i sin prognos att man kommer upp i totalt 380 färdigställda bostäder, som är en bra årstakt. Däremot siar kommunen att takten blir betydligt lägre åren efterföljande år.

Fakta om byggandet i Skövde för 2019 års två första tertialer

  • 700 bostäder finns i pågående planuppdrag
  • 38 bygglov för nya bostäder har beviljats
  • 119 bostäder i beviljade bygglov
  • 30 sålda villatomter
  • 152 byggstartade bostäder
  • 168 färdigställda bostäder