Höga radonvärden på Riksbyggenfastigheter på Norrmalm i Skövde

Riksbyggen i Skövde
Foto: Roderick Hristov

Det är inte första gången som Riksbyggens fastigheter på Norrmalm får kravställan av Miljönämnden Östra Skaraborg för att åtgärda radonhalterna.

Nu har MÖS ålagt Skövdebostäder att genomföra de åtgärder som behövs för att inte radonhalten ska överskrida referensnivån på 200 Bq per kubikmeter. Därefter ska nya radonmätningar utföras mellan 1 oktober och 30 april och ska pågå minst 60 dagar.

Skövdefastigheterna som berörs av radonhalterna på Norrmalm

  • Henrik Gjutares gata 28 A
  • Henrik Gjutares gata 28 B
  • Henrik Gjutares gata 30 A
  • Henrik Gjutares gata 30 B
  • Gustav Adolfs gata 30 A
  • Gustav Adolfs gata 30 B
  • Gustav Adolfs gata 30 C
  • Gustav Adolfs gata 30 D

Riksbyggen hotas av stora viten

Om inte Riksbyggen redovisar radonmätningar kan de få betala viten upp till 200.000 kr till nämnden.