Full fart i Skaraborgs Tingsrätt nästa vecka.

Skaraborgs tingsrätt
Foto: Roderick Hristov

Nästa vecka blir hektiskt för Skövde Tingsrätt. Det är flera fall av narkotikabrott, konkursansökningar, faderskapsfastställanden, rattfylleri, ofredanden och olovlig körningar. Vi har valt att ersätta åtalades namn med NN.

Måndag 7 januari 2019

kl. 13:15 – 15:15 sal 2:
Muntlig förberedelse angående återvinning av KFM:s utslag (avhysning)

kl. 13:15 – 15:15
Förlikningssammanträde Expert Lidköping Aktiebolag, 556171-1655 angående ansökan om konkurs.

Tisdag 8 januari 2019

kl. 09:00 – 10:00 sal 4:
Huvudförhandling Andra ekobrottskammaren i Göteborg ./. NN angående bokföringsbrott

kl. 09:00 – 10:45 sal 7:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående sexuellt ofredande.

kl. 09:00 – 11:00 sal 2:
Muntlig förberedelse Eurocard AB ./. NN angående fordran (överlämnat från kronofogdemyndigheten).

kl. 09:00 – 11:00 sal 9:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde m.fl. ./. NN angående överträdelse av kontaktförbud m.m

kl. 10:00 – 10:45 sal 1:
Förlikningssammanträde Larv Cement AB, 556467-3357 angående konkurs.

kl. 10:00 – 11:15 sal 4:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående rattfylleri m m.

kl. 10:00 – 12:00 sal 3:
Muntlig förberedelse Malin Brättemark ./. NN angående fordran (överlämnat från kronofogdemyndigheten).

kl. 11:00 – 11:30 sal 9:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående grovt rattfylleri.

kl. 11:15 – 11:45 sal 4:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående narkotikabrott (ringa brott).

kl. 11:30 – 12:00 sal 9:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående narkotikabrott.

kl. 13:15 – 13:50 sal 7:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående narkotikabrott m m.

kl. 13:15 – 14:15 sal 3:
Konkursförhandling NNs dödsbo, angående ansökan om konkurs.

kl. 13:15 – 14:30 sal 4:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående stöld m m.

kl. 13:15 – 15:15 sal 1:
Ackordsförhandling Formec Teknik AB, 556123-0268 angående ansökan om företagsrekonstruktion.

kl. 13:15 – 15:45 sal 9:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående Ofredande.

kl. 13:50 – 14:50 sal 7:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående olovlig körning (grovt brott).

kl. 14:30 – 15:00 sal sal 4:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående grovt rattfylleri.

kl. 15:00 – 15:30 sal 7:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående grovt rattfylleri m m.

kl. 15:00 – 16:00 sal 4:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde m.fl. ./. NN angående stöld.

Onsdag 9 januari 2019

kl. 10:00 – 12:00 kl. 09:00 – 09:45 sal 6:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående grovt rattfylleri.

kl. 09:00 – 12:00 sak 2:
Muntlig förberedelse Arne Odehaag med firma JUREKON JURIDISKA BYRÅ ./. NN angående återvinning av tredskodom (fordran).

kl. 09:30 – 10:00 sal 1:
Konkursförhandling Borgenär region Västra, Skatteverket ./. NN angående ansökan om konkurs.

kl. 09:45 – 10:20 sal 6:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Borås ./. NN angående skadegörelse.

kl. 10:00 – 12:00 sal 3:
Muntlig förberedelse Framnäs Centrumförening ./. Vänerblommor AB angående fordran (överlämnat från kronofogdemyndigheten).

kl. 10:00 – 12:00 sal 9:
Muntlig förberedelse Magnus Frisk ./. Skövde HF angående fordran m m.

kl. 10:20 – 11:00 sal 6:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående olovlig körning (grovt brott).

kl. 11:00 – 12:00 sal 6:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde . /. NN angående olovlig körning, grovt brott.

kl. 13:15 – 15:15 sal 1:
Muntlig förberedelse NN ./. NN angående vårdnad om barn m m.

kl. 13:15 – 15:15 sal 4:
Muntlig förberedelse NN ./. NN angående fastställande av faderskap.

kl. 13:15 – 15:15 sal 8:
Sammanträde Överförmyndaren i Töreboda kommun ./. NN angående anordnande av förvaltarskap.

kl. 13:15 – 16:00 sal 6:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående Olaga frihetsberövande och misshandel.

Torsdag 10 januari 2019

kl. 09:00 – 10:30 sal 7:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående misshandel.

kl. 09:00 – 11:00 sal 4:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde . /. NN angående Rån.

kl. 09:00 – 11:00 sal 6:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående olovligt förfogande m m.

kl. 09:30 – 10:00 sal 3:
Konkursförhandling Ludvig Levén ./. Ifuel AB angående ansökan om konkurs.

kl. 09:30 – 11:30 sal 1:
Muntlig förberedelse AB Malte Gustavsson Frukt & Bär ./. NN angående fordran (överlämnat från kronofogdemyndigheten).

kl. 10:00 – 12:00 sal 2:
Muntlig förberedelse NN ./. NN angående vårdnad om barn.

kl. 10:30 – 11:00 sal 7:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående narkotikabrott m m.

kl. 11:00 – 12:00 sal 6:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående våldsamt motstånd.

kl. 11:00 – 12:00 sal 7:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående grovt rattfylleri m m.

kl. 13:00 – 16:00 sal 8:
Huvudförhandling Christer Rosenborg ./. NN angående återförvisat från Göta hovrätt ( T 3521-17) fordran.

kl. 13:15 – 15:00 sal 7:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående misshandel.

kl. 13:15 – 15:15 sal 1:
Muntlig förberedelse NN ./. NN angående vårdnad om barn m m.

kl. 13:15 – 16:00 sal 2:
Muntlig förberedelse Bygglant AB ./. NN m.fl. angående fordran på grund av entreprenad m.m.

kl. 13:15 – 16:00 sal 6:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående bedrägeri m m.

kl. 15:00 – 15:30 sal 7:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående narkotikabrott (ringa brott).

kl. 15:30 – 16:00 sal 7:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående narkotikabrott (ringa brott) .

Fredag 11 januari 2019

kl. 09:00 – 09:15 sal 3:
Edgångssammanträde Borgenär region Västra, Skatteverket ./. NN angående ansökan om konkurs.

kl. 09:00 – 12:00 sal 5:
Huvudförhandling Åklagarkammaren i Skövde ./. NN angående Stöld mm.

kl. 09:15 – 09:30 sal 3:
Edgångssammanträde Borgenär region Västra, Skatteverket ./. Julius Bageri och Restaurang i Tidaholm AB, 559120-3327 angående ansökan om konkurs.

kl. 09:15 – 09:45 sal 1:
Konkursförhandling Borgenär region Västra, Skatteverket ./. Hantverksexperten Skaraborg AB angående ansökan om konkurs.

kl. 09:30 – 09:45 sal 3:
Edgångssammanträde Borgenär region Västra, Skatteverket ./. NN angående ansökan om konkurs.

kl. 09:45 – 10:00 sal 3:
Edgångssammanträde Restaurang Hökaren & Fly Bar AB i likvidation, 556638-9937 angående konkurs.

kl. 10:00 – 12:00 sal 2:
Huvudförhandling Telia Sverige AB ./. NN angående återvinning av tredskodom (fodran överlämnat från kronofogdemyndigheten).

kl. 13:15 – 16:00 sal 1:
Muntlig förberedelse och ev. huvudförhandling, Dag 3 av 3 NN ./. NN angående umgänge med barn.