Företag sponsrar Skaraborgs sjukhus med barnvagnar då de äldre barnvagnarna stulits

SKaraborgs sjukhus nya barnvagnar - Skövde city news
Foto: Bild och Media - Skaraborgs Sjukhus
Barn- och ungdomsmedicin vid Skaraborgs Sjukhus har haft problem med att barnvagnar försvinner från sjukhuset i Skövde. Nu har ett företag skänkt fyra barnvagnar till enheten.

-De är till stor nytta för oss. Vi använder vagnar när vi hämtar barn på akuten och vid transporter inom huset. Sen erbjuder vi barnvagnar till de som kan att gå på promenad. Det är inte alla familjer som har en egen vagn på avdelningen, säger ”Tina” Colliander, enhetschef vid barn- och ungdomsmedicin.

Barnvagnar har skänkts

Enheten har haft vissa problem med att vagnar har försvunnit och man har inte möjlighet att alltid prioritera nya detta, då det inte direkt påverkar det medicinska behovet.

-Vi försöker ha ca fyra vagnar på avdelningen. Behovet varierar mycket under året, säger ”Tina” Colliander.

Driftig sjuksköterska letade sponsor

Anledningen till att de fyra barnvagnarna lämnats som gåva är att en nyanställd sjuksköterska inte varit nöjd med de barnvagnar som finns på enheten och hon har därför frågat flera företag om de har möjlighet att skänka några. Plötsligt en dag meddelade sjuksköterskan att en givmild företagare hörsammat önskemålet och skänkt fyra barnvagnar som gåva.

-Vi har fått gåvor tidigare och, till exempel, Barncancerfonden och Lions har skänkt saker som vi kan ge till barnen som uppmuntran. Sedan har vi ett konto som man kan skänka pengar till som används till barnens aktiviteter. Det är flera föreningar och företag som har gjort detta, berättar ”Tina” Colliander.