Fokus på hastighetskontroller i hela Sverige

Hastighetskontroll, Gustav Adolfs gata, Skövde
Foto: Roderick Hristov
Under vecka 38, mellan den 16 och 22 september, genomför polisen en nationell trafikvecka. Fokus ligger den här gången på hastighetskontroller och man fokuserar förstås även på detta i Skövde.

Varje år omkommer flera hundra personer i trafiken och en av orsakerna är för höga hastigheter. Många bilister kör mellan 6-10 kilometer i timmen för fort vilket har stor effekt på medelhastigheten, enligt Polisens pressmeddelande.

– Hastighetsefterlevnad är den enskilt viktigaste parametern för att kunna reducera dödstalen i vägtrafikmiljön, men tyvärr upplever vi att många bilister kör för fort. Polisen kommer fortsätta med kontroller på olika platser och vid olika tidpunkter för att bidra till att nå målet med Nollvisionen, säger Ursula Edström, trafikstrateg på polisen.


Följ oss på Facebook så missar du inte våra skövdenyheter.


– Trafiksäkerhet är ett samspel mellan infrastrukturåtgärder, fordons krocksäkerhet och användare och bygger på att hastighetsgränsen följs för att ingen ska dö eller skadas svårt i trafiken, säger Maria Krafft, måldirektör på Trafikverket.

Trafikveckan genomförs i samtliga medlemsländer i EU. Hastighetskontrollerna kommer att genomföras såväl synligt som genom dold övervakning i video-/pilot-fordon.

Dela artikeln: