Färre nyregistreringar av företag i Skövde

Nyregistreade företag i Skövde. Blankett.
Foto: Roderick Hristov
Under augusti månad registrerades något färre nya företag jämfört med föregående år, enligt statistik från Bolagsverket.

Skövde city news tittade på antalet nyregistrerade aktiebolag och handelsbolag samt enskilda firmor som registrerats under augusti månad. Det var två färre bolagsregistreringar. Det var färre enskilda firmor som var anledningen.

Skövde följer samma trend som riket i övrigt

Enligt statistik så minskade nyföretagandet totalt med -3,3 procent under augusti enligt ny statistik från Nyföretagarbarometern som publiceras av NyföretagarCentrum.

Trots nedgången ökade antalet aktiebolag med 6 procent under månaden, det är framförallt den stora nedgången för enskilda firmor, -17 procent som bidrar till nedgången.

Nyföretagandet ligger dock fortfarande på plus för årets första åtta månader med en ökning på 1,7 procent för landet i helhet.

Matris över nyregistrerade aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor i Skövde

Diagram över nystartade bolag i Skövde senaste 12 månaderna