Efter 70 år kostar det 400.000 kr att rengöra Livets Brunn

Livets Brunn på Hertig Johans torg i Skövde
Arkivbild: Livets Brunn i bortre änden av Hertig Johans torg i Skövde
Efter cirka 70 år finns det ett behov av en ordentlig rengöring och konservering för en av Skövdes mest kända symboler, Livets Brunn.

Det är Kultur- och fritidsnämnden som anhåller om att kommunfullmäktige bör bevilja ett anslag med 400.000 kronor ur Gertrud och Theodor Egnells fond för stadens förskönande i enlighet med donationsbestämmelserna.

Stått på Hertig Johans torg sedan 1950

Fontänen Livets Brunn är placerad på Hertig Johans torg och framtogs av Ivar Johansson. Fontänen invigdes i september 1950. Den hade då helt finansierats genom Egnellska fonden. Skulpturgruppen som tidigare har uppmärksammats i riksmedia och som är bestående av fyra skulpturer i en fontänbassäng, har aldrig haft något dokumenterat underhåll.

Grundlig rengöring behövs av Livets Brunn

Efter snart sjuttio år är skulpturgruppen i stort behov av en grundlig rengöring och konservering utifrån ett offertunderlag från Studio Västsvensk Konservering. Där uppger man en fast kostnad på 290.000 kr samt uppskattningsvis ca 110.000 kr i rörliga kostnader.

I tidigare diskussioner inför de stora förändringar nu tar plats på torget, tydliggjordes hur viktig skulpturgruppen Livets Brunn är för Skövdes invånare och torgets identitet.

Därför anser Kultur- och fritidsnämnen att det är av vikt av att restaurera skulpturgruppen redan nu under sommaren – så att verket är klart till det nya torgets invigning under Matfestivalen i slutet av augusti i år.