De beviljas projektmedel som kan rädda liv i Skövde

Cissi Hagberg
Cissi Hagberg, Verksamhetsutvecklare på Medborgarskolan. Foto: Privat.

I dagarna beviljade Västra götalandsregionen projektmedel till organisationen Suicide Zero och Medborgarskolan Väst för suicidprevention.

Projektet som ska gå under namnet Våga fråga föreningar syftar till att utbilda ideella sammanslutningar i hela regionen kring samtal med någon som mår psykiskt dåligt eller kan vara i riskgruppen för suicid.

-Det känns fantastiskt att vi får denna möjligheten, säger Cissi Hagberg, Verksamhetsutvecklare på Medborgarskolan.

Vill öka kunskapen kring suicid och psykisk ohälsa

I slutet på augusti ska projektet startas upp, och under hösten planerar man kunna genomföra de första utbildningsinsatserna. Genom att öka kunskapen kring suicid och psykisk ohälsa samt skapa rum för samtal hoppas de båda organisationerna kunna minska antalet suicid i regionen.

Foto: Från utbildningsmaterialet.

-Utbildningen är framtagen av ett expertråd från Suicide Zero och är väl utvärderad och testad. Jag har själv gått den och känner mig trygg i att säga att den kommer kunna rädda liv, avslutar Cissi.