Bristfällig städning på förskolor och skolor i Skövde

Städning i Skövde kommun bristfällig - Skövde city news
Foto: Pexels
Efter inspektioner på samtliga förskolor och skolor i Skövde kommun kräver nu Miljönämnden Östra Skaraborg skärpning.

Miljönämnden genomförde under våren 2019 57 kontroller på samtliga förskolor och skolor i Skövde kommun. Man kollade på rutinerna för städning men också hur rent det var.

Enligt skolornas egenkontroll städas exempelvis klassrummen tre dagar i veckan, medan golv i lek- och målarrum städas två gånger per vecka. I gymnastiksalarna städas det mellan 3-5 gånger per vecka beroende på storlek. Dammtorkning sker en gång per vecka och en årlig storstädning görs en gång om året. Men det är inte bra nog, tycker nämnden.

Stor förändring i städfrekvensen för barnen och ungdomarna i deras vardagliga miljö

Därför ålägger man nu varje förskola, grundskola och gymnasieskola att ansvara för:

  • Lokaler som klassrum, lekrum, korridorer etc ska städas dagligen de dagar som verksamheten bedrivs. Ytor som man tar i med händerna är viktiga. Det ska vara rent från smuts, damm och smittämnen.
  • Storstädning ska genomföras minst två gånger per år och lokal.