Bostadspriserna steg med 5 procent under 2019

Fastigheter och bostadsrätter i Skövde
Foto: Roderick Hristov

Under 2019 steg priserna på bostadsrätter och villor i genomsnitt med +5%. I storstadsområdena ökade priserna mellan +4% och +7%. Även i en övervägande majoritet av länen noterar vi prisuppgångar under året, det visar den senaste statistiken över bostadsförsäljningar sammanställd av Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätter

I december var priserna i Stockholms- och Göteborgsområdet oförändrade medan de sjönk med -1% i Malmö-området. Prisutvecklingen på årsbasis varierar mellan +3% i centrala Göteborg till +7% i Stor-Malmö. För länen konstaterar vi övervägande prisökningar på årsbasis. I 19 av 21 län har priserna ökat medan de minskat i två län, säger Hans Flink Affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.

Villor

När det gäller villapriserna senaste månaden ökade de i Stor-Göteborg med +1% medan de var oförändrade i övriga storstadsområden. Sett till prisutvecklingen på årsbasis ökade Stor-Malmö med +7%, Stor-Göteborg med +5% och Stor-Stockholm med +4%. Även för villor visar årsutvecklingen i länen på övervägande prisökningar, med 19 län på plus och två på minus, konstaterar Hans Flink.

Marknaden

2019 präglades av stora försäljningsvolymer. Det såldes drygt 110 000 bostadsrätter vilket var nästan 5 000 fler än förra året. Även villaförsäljningarna nådde en ny toppnotering 2019 med drygt 55 000, vilket var drygt 1 000 fler än förra året som då var en toppnotering. Det sammanlagda försäljningsvärdet för bostadsrätterna och villorna blev drygt 440 miljarder kronor vilket är 7% högre än förra året och 2% högre än tidigare toppåret 2017, avslutar Hans Flink.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, december 2019

BOSTADSRÄTTER1 mån3 mån12 månMedelpris (kr/kvm)
Riket± 0%± 0%+ 5%37 435
Centrala Stockholm± 0%+ 1%+ 4%92 125
Stor-Stockholm± 0%+ 2%+ 5%58 258
Centrala Göteborg± 0%– 2%+ 3%60 882
Stor-Göteborg± 0%± 0%+ 4%44 609
Centrala Malmö– 1%– 1%+ 6%32 321
Stor-Malmö– 1%– 4%+ 7%29 174

Statistiken baseras på försäljningen av 26 931 bostadsrätter under oktober 2019 – december 2019. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2019 – september 2019, tolvmånaderssiffran med oktober 2018 – december 2018 och i enmånadssiffran jämförs september 2019 – november 2019 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

Prisstatistik VILLOR, december 2019

VILLOR1 mån3 mån12 månMedelpris
Riket– 1%– 1%+ 5%2 925 000
Stor-Stockholm± 0%± 0%+ 4%5 466 000
Stor-Göteborg+ 1%+ 2%+ 5%4 805 000
Stor-Malmö± 0%± 0%+ 7%4 068 000

Statistiken baseras på försäljningen av 13 051 villor under oktober 2019 – december 2019. Tremånaderssiffran är en jämförelse med juli 2019 – september 2019, tolvmånaderssiffran med oktober 2018 – december 2018 och i enmånadssiffran jämförs september 2019 – november 2019 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar. Rikssiffrorna för villor och bostadsrätter beräknas som ett vägt genomsnitt för de underliggande storstadsområdena och övriga riket.

Prisstatistik Fritidshus

FRITIDSHUS12 månMedelpris
Riket+ 6%1 763 000

Statistiken baseras på försäljningen av 5 736 fritidshus mellan januari 2019 och december 2019. Utvecklingen jämförs med föregående 12-månadersperiod.