Bostadspriserna i Skövde svagt nedåt

Lägenheter i Skövde
Foto: Roderick Hristov

Nu är januaris siffror klara och de visar en svag nedgång på priset per kvadratmeter – för både villor och bostadsrätter.

Bostadspriserna är ett viktigt mått på ekonomin och en bostad är oftast den största affären man gör som privatperson. Därför kan det löna sig att bevaka priserna för att vänta, eller skynda sig med att sälja.

I Skövde har priserna på bostäder sjunkit de senaste tre månaderna. För bostadsrätter har nedgången varit 5,4% och för villor 5,3%. Det innebär att priset per kvadratmeter gått ner något.

Jämför man Skövde med riket som helhet har Skövdes priser gått ner mer än för hela landet. Bostadsrätter i riket har bara gått ner 3,1% och för villor enbart -3,0% i snitt de senaste tre månaderna.

För villorna är nedgången på en 12-månadersperiod obetydlig, -0,2%. För bostadsrätterna har det gått upp 10,7% det senaste året, så där ligger man fortfarande på plus.

Trots det något avvaktande klimatet på bostadsmarknaden är omsättningstakten alltjämt hög. Under januari såldes drygt 10.600 bostäder i Sverige räknat villor och bostadsrätter tillsammans. Det är något färre jämfört med 2018 (-6%) men fler än både 2017 och 2016 (+8% respektive +13%) avslutar Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik som använts som källa. De samlar in 95 % av alla mäklares data i landet.