Billigare sotning för villaägare i Skövde

Skorsten i Skövde
Foto: Roderick Hristov
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta lägre taxor för sotning som ska gälla från och med 2020-01-01.

Sotning och brandskyddskontroll är ett krav för kommunen att tillhandahålla enligt lagen om skydd mot olyckor. Ansvaret för sotning och brandskyddskontroll är överfört från kommunen till räddningstjänstförbundet och tjänsten tillhandahålls av privata entreprenörer efter upphandling.

En upphandling gav lägre priser i Skövde

Skövde kommun har deltagit i en upphandling varvid fyra svar inkom. Upphandling genomfördes med absoluta krav och det anbud med lägst anbud vann. Anbudssumman är en sammanvägning av timtaxan för rengöring (sotning) och timtaxan för brandskyddskontroll i förhållande till underlaget för respektive tjänst.

Nya tänkta prislistan för sotning i Skövde

Sotning kostar med den befintliga timtaxan 487 kr och föreslås sänkas till 445 kr. Brandskyddskontrollen förväntas sänkas till 645 kr/h från dagens nuvarande nivå på 779 kr.

Dela artikeln: