Babymonitor återkallas pga brandrisk

Philips babymonitor
Foto: Från tillverkarens hemsida.
Nu väljer tillverkaren av babymonitorer att frivilligt återkalla produkten eftersom det finns en brandrisk.

Tillverkaren Philips skriver på sin hemsida att “I mycket sällsynta fall kan batteriet i föräldraenheten överhettas medan det är anslutet till den elektriska anslutningen. Detta utgör en potentiell brandfara. “

Denna typ av modell är det som Philips frivilligt återkallar.

Kolla här om din babymonitor från Philips är en av de som de varnar om.