Att sjunga i kör är populärt i Skövde

Körsångare i Skövde
Några av styrelsemedlemmarna: Mona-Lena Beckman, Lennart Lundqvist, Anna Worbin, Margareta Gustafsson, Lena Fredén Sundvall.
Nyligen hölls ett årsmöte i Körfamiljen DISS och då samlades ett 40-tal medlemmar och nu siktar man in sig på att fira 40-årsjubileum under 2020.

I onsdags kväll hade Körfamiljen DISS sitt årsmöte, där ett 40-tal medlemmar från de olika körerna var på plats. Medlemskörerna i DISSfamiljen är: DISSomvill, DISSonans, DISSkanten, DISSopranos och Low Ladies.

Sedvanliga årsmötespunkter varvades med sångframträdande av de olika körerna. Alla körer har gjort flera framträdande under året och ett av förra årets stora gemensamma evenemang ägde rum i november 2018, då körfamiljen var med och firade acapellagruppen Vocal Six 30-årsjubileum med två välbesökta konserter i Kulturfabriken. Ordförande Anna Worbin, sekreterare Lena Fredén Sundvall och kassör Margareta Gustafsson fick förnyat förtroende och omvaldes av årsmötet.

Vad är det som gör att skövdebor med omnejd tycker om att sjunga i kör så mycket?
-Att sjunga i kör ger glädje och energipåfyllnad både för körsångarna, och för publiken när det är konsertdags. Körsångare förstår vad jag menar, säger Elene Segerstedt från DISSkanten.

Behöver man kunna sjunga “fint” innan man går med i en kör?
-Man ska vara sångkunnig och gilla att sjunga, men vi har inget krav på att man kan läsa noter. Som ny sångare ska man vara beredd på att sjunga upp inför körens dirigent, för att placeras i rätt stämma, om man inte redan vet vilken stämma man hör till. DISSfamiljen består av tre körer och två vokalgrupper, svarar Elene Segerstedt.

De tre körerna är: DISSonans – blandad kör, DISSkanten – damkör och DISSomvill – blandad ”våga-sjunga”-kör. Vokalgruppernas medlemmar är också med i DISSonans och DISSkanten, avslutar Elene.