Årets företagarenkät är nu skickad till Skövdes företagare

företagare - cafe
Foto: Pexels - Helena Lopez
I veckan skickade Svenskt Näringslivs Företagarenkät ut för att mäta företagsklimatet i Skövde.

Målsättningen är att man hoppas kunna nå topp 30 på rankingen. Nytt för i år är att det finns nyheter för att man har ändrat lite på enkäten.

Dels är det nya frågor och omformulerade frågor. Björn Lindgren, som är ansvarig för sakområdet lokalt företagsklimat, hoppas att uppdateringen bättre ska spegla vad företagarna tycker om företagsklimatet och kännas mer relevant för dagens förutsättningar.

– Det blir en uppdatering mot de frågor som är viktiga för företagare idag och en tydligare koppling till kommunen eftersom vi i större utsträckning fokuserar på frågor som de kan påverka, säger han på Svenskt Näringslivs hemsida.

Brott och otrygghet är ett nytt område

Allt fler företagare upplever att brott påverkar verksamheten negativt och är ett område som bör prioriteras i många kommuner och den frågas återfinns i frågeformuläret. En annan het potatis i rankingunderlaget är frågan om kommunal upphandling. Den frågan har aldrig uppnått mer än hälften av poängen på den sexgradiga skalan man använder sig av.

Förändringar innebär avbrott i statistiken

På de enkätfrågor där det sker mindre förändringar av formuleringen kommer tidsserierna att bestå. För de nya frågorna kommer nya tidsserier påbörjas. Man beräknar dock att uppdateringen får mindre konsekvenser än de förändringar som sker i rankingen mellan två år, vilket gör att man till stora delar kan jämföra materialet med tidigare års svar.