Arbetet med att bli Årets stadskärna 2020 är i full gång

Maria Leo från Skövde Cityförening höll i rodret under kvällen
I februari 2017 påbörjade Next Skövde, Skövde Cityförening och Skövde kommun resan mot Årets Stadskärna för år 2020. På tisdagskvällen samlades deltagare och intressenter för att sätta fokus på Skövdes stadskärna och att arbeta med attraktivitet, utveckling och investeringar.

Årets Stadskärna är en utmärkelse för framgångsrik utveckling av stadskärnan. Det är organisation Svenska stadskärnor som står bakom priset. Priset delas ut till den svenska stad som gjort störst framsteg i sin förnyelse och utveckling av sin stadskärna, genom samarbete mellan både privata och offentliga aktörer.

På tisdagskvällen samlades bl a Katarina Jonsson (kommunstyrelsens ordförande), Maria Leo (Skövde Cityförening), Filip Rapp (fastighetsägare och årets kulturentreprenör 2018), Caroline Hagström (Samhällsbyggnadschef Skövde kommun) och Rudolf Antoni (Näringslivspolitisk chef och vice VD Fastighetsägarna GFR Göteborg) samt åhörare som ville lyssna på planerna. Samlingen tog plats på Scandic Billingens festvåning.

Maria Leo presenterade ledorden som ska genomsyra arbetet med att utveckla stadskärnan: Genuint, Genialt och Spontant. Filip Rapp vädjade att man skulle prata om det positiva som händer i innerstadskärnan och uppmanade alla att komma med förslag till aktiviteter som ligger i linje med ledorden.

Caroline Hagström berättade om de projekt som pågår just nu och vikten av möten mellan människor och lyfte bl a fram Lilla Torg i Malmö som ett lyckat exempel. Rudolf Antoni gav en föreläsning och tips för hur man skulle lyckas med att öka stadens attraktivitet och utmaningar.

I arbetet finns många intressenter i denna typ av projekt, och då har man satt upp fem arbetsgrupper under ledning av Maria Leo som är ansvarig för projektet.

Marknadsgruppen har huvudfokus att arbeta med utveckling och identifiering av bl a platsens varumärke, fler aktiviteter och ett tydligare budskap av platsens innehåll. Utbudsgruppen har fokus på att öka antalet besökare på platsen. Tillgänglighetgruppen är samlingsnamnet för att alla, även de med funktionsvariation ska nå stadskärnan och kunna vistas i den. Välkomnandegruppen arbetar med att skapa ett bättre intryck av de fysiska platserna. Utvecklingsgruppen har fokus på framtiden och utvecklingen, dvs hur ska stadskärnan se ut imorgon.

Vad kan Skövdeborna och stadens besökare förvänta sig framöver?

Enligt City2020s hemsida kan man utläsa dessa projekt och aktiviteter.

Kulturhustorget
Skövde kommun arbetar fram ett förslag för ombyggnation av Kulturhustorget.

Stationsgatan och Stationstorget
Här önskar man skapa en tydlig orienterbarhet för att besökare lättare bl a ska kunna finna torg, stadsbussar och högskolan.

Ökad kapacitet på Hjovägen
Alla som åkt i Skövde på Hjovägen har fått smaka på flaskhalsen som är viadukten under järnvägen. Här pratas det om en investering på cirka 32 miljoner och som planeras genomföras under 2019.

Nya byggnader
Kvarteret Diana (vid SLA-huset) planeras med 4900 kvadratmeter stora ytor. Skövdebostäder har också flera planer, dock inga beslutade i dagsläget.

Utöver detta såg man denna kväll som ett startskott på att kommunicera till invånarna om alla förbättringar och projekt man avser att göra.