Antalet nybilsregistreringar ökar kraftigt i Skövde

Skövde bilar parkering Billingehov
Foto: Roderick Hristov
Under juli månad 2019 nyregistrerades 24 951 personbilar, en ökning med 80,8 procent jämfört med juli månad föregående år i riket enligt SCB. Skövdes siffror finner du längre ner i artikeln.

Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbil, det vill säga elbilar, laddhybrider och gasbilar (natur-, bio- och metangas), var i juli 10,8 procent. Dieselbilar uppgick till 29,5 procent av nyregistreringarna, en ökning med 6,6 procent jämfört med juli föregående år. Det bonus malus-system som infördes 1 juli 2018 kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2019.

Av de nyregistrerade bilarna var 24 015 av årsmodell 2017 eller senare och 936 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 27 381 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget minskade med 2 430 fordon.

Företag står för största delen av nyregistreringarna

Drygt 60 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 23 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 66 procent och kvinnor för resterande 34 procent.

Skövdes nybilsregistreringar

I tabellen nedan hittar du antalet nybilsregistrerar i juli, jämfört med föregående år för Skövde kommun. SIffrorna är hämtade från SCB.

Fordonsslag2018-072019-07
Bensin41120
Diesel2650
El319
Elhybrid734
Laddhybrid47
Etanol / etanol flexifuel00
Gas / gas flexifuel74

Dela artikeln: