Antalet fall till Kronofogden från Skövde kommun har minskat kraftigt

Skövde stad sett från Billingen
Skövde stad sett från Billingen. Foto: Roderick Hristov.
Skövde city news har jämfört antalet betalningsförelägganden som Skövde kommun överlämnat till Kronofogden. Det handlar om privatpersoner som inte gjort rätt för sig och betalt sina räkningar.

Antalet ansökningar minskar

Antalet ansökningar om betalningsföreläggande under 2018 års första fem månader var 106 st. Men enligt statistiken från motsvarande period 2019 var det endast 61 ärenden, vilket motsvarar en minskning på 42%.

Snittskulden minskar också

Snittskulden för betalningsföreläggandet är för 2019 är 2.774 kr. Även här har det skett en kraftig minskning från 2018 års nivå på 3.648 kr.

Red anm. Statistiken har inhämtats från Kronofogden och var vid skrivandet klar för de aktuella årens fem första månader endast.

Dela artikeln: