Aningen högre priser på bostäder i Skövde

Villa i Skövde
Foto: Roderick Hristov
Den senaste månaden ökade bostadsrättspriserna i riket med +1% medan villapriserna var oförändrade. Jämfört med ett år sedan har priserna på bostadsrätter i riket ökat med +3% medan villorna ökat med +2%, visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Bostadsrätternas pris har ökat i Skövde

– Senaste månaden ökade bostadsrättspriserna med +2% i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg, +1% i centrala Stockholm och centrala Malmö medan priserna i Stor-Malmö och centrala Göteborg var oförändrade. Prisutvecklingen på årsbasis varierar mellan 1% och +7%. Det lägre värdet hittar vi i Stor-Göteborg medan det högre gäller Stor-Malmö, säger Hans Flink, Försäljningschef på Svensk Mäklarstatistik.

I Skövde har priserna ökat något mer, 2,2% under de senaste tre månaderna. Statistiken baseras på 133 sålda bostadsrätter under samma period.

Skövdes villapriser ökade mer än bostadsrätterna

– Villapriserna ökade med +1% i Stor-Stockholm och Stor-Göteborg förra månaden medan de var oförändrade i Stor-Malmö. På årsbasis har villorna en prisutveckling mellan 1% och +5% där det sistnämnda gäller Stor-Malmö, konstaterar Hans Flink.

I Skövde steg villapriserna 2,9% de senaste tre månaderna och därmed steg de 0,7 procentenheter mer än bostadsrätterna.