Skövde stad, Norrmalm
Debatt

Debattartikel – Coronakrisen

I denna insändare motsätter sig fastighetsbranschen kravbrev om reducerade hyror. De menar på att de är för generella och orimliga. ”Ingen vet hur länge coronavirusets utbrott kommer att pågå. De slutgiltiga ekonomiska konsekvenserna är därför svåröverskådliga. […]

Skövde stad med texten 'Debatt' framför sig.
Debatt

Dags för debatt

Nu är vi i startgroparna för att starta ett debattforum. Nu vill vi höra din röst och dina tankar kring ett sådant forum. Att diskutera sakliga ämnen och tycken, i stora eller små frågor har […]